O Nás

Založení společnosti

Společnost CEDE Studio, s.r.o., projektová kancelář působící v oblasti bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb, byla založena v březnu roku 2003 jako společnost s ručením omezeným. Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92182.

Předmět činnosti

Předmětem podnikání společnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání, jsou následující činnosti:

• projektová činnost ve výstavbě
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti:
     ✓  příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
     ✓  poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
     ✓  služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
     ✓  zprostředkování obchodu a služeb
     ✓  nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Vedení firmy

Společnost CEDE Studio, s.r.o. řídí dva jednatelé s profesní specializací stavební inženýr a inženýr zdravotechniky a techniky prostředí. Vedení společnosti odpovídá za kvalifikované vedení zakázky, její koordinaci v jednotlivých profesních specializacích, a za včasné a úplné plnění smluveného díla.

Ing. Jan Klimeš
j.klimes@cede-studio.cztel.: +420 602 457 715

Ing. Martin Pekárekm.pekarek@cede-studio.cztel.: +420 602 483 144

Poslání firmy

Posláním společnosti CEDE Studio, s.r.o. je řádné, kvalitní a ekonomické provedení kompletní projektové dokumentace stavby. Při zpracování všech projektových stupňů dokumentace je kladen důraz na maximální vstřícnost ke klientovi, a to jak v přístupu k němu, tak i v oblasti odborného poradenského servisu a optimalizace technického návrhu objektu v závislosti na ekonomice celé stavby. Zároveň však musí být v návrhu stavby provedeno sladění požadavků klienta s platnými zákonnými předpisy a technickými normami tak, aby bylo možno stavbu projednat s orgány státní správy, zrealizovat ji, a následně i bezpečně užívat.

Kvalifikace a oprávnění

Oprávnění k činnostem projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování, je uděleno na základě osvědčení o autorizaci vydaném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb., Zákon o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, kterým je Ing. Martin Pekárek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, veden v seznamu autorizovaných osob pod číslem ČKAIT0008498 dle osvědčení o autorizaci č. 24228 ze dne 27. 11. 2003.

Výpis z obchodního rejstříku
· Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky(justice.cz)· Odkaz na pdf soubor 

Výpis z živnostenského rejstříku
· Živnostenský rejstřík - Detailní údaje subjektu (rzp.cz)· Odkaz na pdf soubor 

Autorizační list Ing. Martin Pekárek
· DatabázeExpert – rozšíření databáze autorizovaných osob | ČKAIT (ckait.cz)· Odkaz na pdf soubor

Společnost CEDE Studio, s.r.o. je zapsána jako společnost s ručením omezeným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C vložce číslo 92182, a to k datu 03/03/2003. Předmětem podnikání společnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání, jsou následující činnosti:

• projektová činnost ve výstavbě
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• inženýrská činnost v investiční výstavbě
• činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
• grafické a kresličské práce
• realitní činnost
• zprostředkování obchodu

Oprávnění k činnostem projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování vzniklo na základě osvědčení o autorizaci vydaném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., Zákon o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, kterými je:    

• Ing. Martin Pekárek autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, je veden v seznamu autorizovaných osob pod číslem 0008498 dle osvědčení o autorizaci č. 24228 ze dne 27/11/2003.

Copyright © 2020 CEDE Studio, s.r.o.
Created by Aesir Studios.