Společnost CEDE Studio, s.r.o. byla založena jako společnost s ručením omezeným 3. 3. 2003. Do dnešního dne působí jako projektová kancelář v oblasti bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb. Společnost zajišťuje kompletní projektovou přípravu stavby, od průzkumu lokality až po kolaudační rozhodnutí.

Posláním společnosti CEDE Studio, s.r.o. je řádné, kvalitní a ekonomické provedení kompletní projektové dokumentace stavby. Při zpracování všech projektových stupňů dokumentace je kladen důraz na maximální vstřícnost ke klientovi, a to nejen v přístupu k němu, ale i v oblasti odborného poradenského servisu a optimalizace technického návrhu objektu v závislosti na ekonomice celého návrhu. Zároveň však musí být v návrhu objektu provedeno sladění požadavků klienta s platnými zákonnými předpisy a technickými normami tak, aby bylo možno stavbu projednat s orgány státní správy, realizovat a následně i bezpečně užívat.

Copyright © 2020 CEDE Studio, s.r.o.
Created by Aesir Studios.