Odborné posudky a poradenství

Technické poradenství v oblasti stavebnictví a zajištění odborných posudků zahrnuje podrobný technický komentář k technologiím stavby navrženým v projektové dokumentaci a použitých při výstavbě. Dále poradenská činnost a technické posudky zahrnují odborný komentář k navrženým, resp. použitým materiálům a jejich vzájemnému spolupůsobení na stavbě, zejména s ohledem na právní a technické předpisy platné nebo doporučené ve stavebnictví.