Inženýrská činnost

Provedení inženýrské činnosti vždy v rámci jednotlivých ucelených stupňů projektové dokumentace zahrnuje projednání se všemi dotčenými vlastníky, organizacemi a orgány státní správy a podání finální žádosti o:

   • využití území nebo o umístění stavby v řízení o využití území nebo o umístění stavby. Výsledkem je získání pravomocného rozhodnutí o vyžití území nebo umístění stavby.    
   • stavební povolení ve stavebním řízení. Výsledkem je získání pravomocného stavebního povolení.
   • kolaudaci stavby v kolaudačním řízení. Výsledkem je získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.