Poslání firmy

Posláním společnosti CEDE Studio, s.r.o. je řádné, kvalitní a ekonomické provedení kompletní projektové dokumentace stavby. Při zpracování všech projektových stupňů dokumentace je kladen důraz na maximální vstřícnost ke klientovi, a to nejen v přístupu k němu, ale i v oblasti odborného poradenského servisu a optimalizace technického návrhu objektu v závislosti na ekonomice celého návrhu. Zároveň však musí být v návrhu objektu provedeno sladění požadavků klienta s platnými zákonnými předpisy a technickými normami tak, aby bylo možno stavbu projednat s orgány státní správy, realizovat a následně i bezpečně užívat.